Problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z roku na rok staje się coraz bardziej istotny. Polietylen jest używany wszędzie. Służy do pakowania produktów, produkcji rur, części maszyn i materiałów budowlanych np. świetlików dachowych. Jednakże długi proces rozkładu materiałów z polietylenu zagraża harmonii na planecie. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym są technologie recyklingu polietylenu.

Ten nowoczesny materiał nie boi się wody, roztworów kwasów różnego pochodzenia, zasad i soli chemicznych. Przy wytwarzaniu produktów taka odporność na wpływy zewnętrzne jest bardzo przydatna, ale może być katastrofą ekologiczną.

Odpady polietylenu np. z folii stretch są bardzo niebezpieczne. Materiał ulega starzeniu termicznemu i powoli rozkłada się pod wpływem ciepła, słońca i powietrza. W tym okresie materiał zaczyna uwalniać substancje żrące, które zanieczyszczają wodę głębinową i glebę.

Z roku na rok rośnie liczba organizacji zajmujących się recyklingiem odpadów niebezpiecznych oraz wywozem nieczystości. Nie jest to spowodowane tylko pogarszającym się stanem środowiska naturalnego. Recykling szkodliwych substancji jest uważany za dochodowy sektor biznesowy.

Można wytworzyć surowce z użytej folii stretch i świetlików z polietylenu:

  1. Kosze na śmieci;
  2. Talerze;
  3. Zbiorniki domowe i przemysłowe;
  4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
  5. Świetliki dachowe;

Pomimo pojawienia się nowych technologii przetwórczych, produkcja towarów z takich surowców ma ograniczenia.

folia stretch recykling
folia stretch recykling

Sam recykling odpadów polietylenowych nie jest trudny. Materiały używane w życiu codziennym nie zmieniają się, ponieważ ich użytkowanie trwa krótko, a żywotność przemysłowa znacznie się wydłuża.

Wpływ polietylenu z folii stretch oraz folii bąbelkowej masowo wykorzystywanej w pakowaniu przesyłek kurierskich jest ogromny. Światło słoneczne i ciągłe zmiany temperatury silnie wpływają na materiał. 

Technologia przetwarzania folii z tworzyw sztucznych jest z każdym rokiem ulepszana. Szczególnie popularny jest polietylen klejony. Jest to materiał o ulepszonych właściwościach. Ma szeroki zakres funkcjonalny. Wykorzystywany jest do produkcji rękawic, rurek termokurczliwych i rurek polimerowych. Usieciowany materiał jest bardzo sztywny. Jego temperatura robocza po obróbce może sięgać nawet 120 stopni.

Dlaczego recykling szkodliwych substancji jest uważany za dochodowy sektor biznesowy.

Recykling szkodliwych substancji jest uważany za dochodowy sektor biznesowy z kilku powodów:

  1. Zapotrzebowanie na surowce wtórne: Recykling pozwala na odzyskiwanie cennych surowców, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji. To z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na surowce pierwotne, co jest korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia.
  2. Regulacje prawne i subsydia: Wiele krajów wprowadza regulacje prawne związane z recyklingiem i gospodarką odpadami, które mogą obejmować mandaty recyklingu, cele dotyczące odpadów, a nawet subsydia dla firm zajmujących się recyklingiem. To stwarza korzystne warunki dla firm działających w tej branży.
  3. Zmniejszenie kosztów związanych z gospodarką odpadami: Recykling szkodliwych substancji może pomóc firmom zmniejszyć koszty związane z utylizacją odpadów, ponieważ wiele z tych substancji wymaga specjalnego, często kosztownego, postępowania.
  4. Zrównoważony rozwój i reputacja firmy: Coraz więcej konsumentów i inwestorów zwraca uwagę na zrównoważony rozwój. Firmy, które angażują się w recykling, mogą poprawić swoją reputację i przyciągnąć nowych klientów czy inwestorów.
  5. Innowacje technologiczne: Postęp technologiczny umożliwia coraz skuteczniejszy recykling różnych substancji, co otwiera nowe możliwości biznesowe.

Choć recykling szkodliwych substancji może być dochodowy, wymaga również odpowiedniej wiedzy, umiejętności i infrastruktury, aby był przeprowadzany bezpiecznie i zgodnie z przepisami.