Kategorie
Aktualności

Doskonalenie i optymalizacja procesów produkcyjnych

Firma Automationstechnik Sp. z o.o. może usprawnić proces produkcji separatorów tłuszczu oraz separatorów ropopochodnych poprzez zastosowanie automatyzacji i nowoczesnych technologii. Zobacz w jaki sposób firma może przyczynić się do optymalizacji tych procesów:

 • Automatyzacja montażu: Automationstechnik może zaprojektować i dostarczyć specjalne linie montażowe, które umożliwią automatyczne składanie i montaż części składowych separatorów tłuszczu oraz separatorów ropopochodnych. Proces ten może być przeprowadzany szybko, precyzyjnie i powtarzalnie, eliminując błędy wynikające z czynnika ludzkiego.
 • Zastosowanie systemów transportowych: Firma może wykorzystać zaawansowane systemy transportowe, takie jak przenośniki paletowe, pasowe lub łańcuchowe, aby skutecznie przemieszczać części i komponenty między różnymi etapami procesu produkcji. To pozwoli zautomatyzować przepływ materiałów i zoptymalizować logistykę wewnątrz zakładu produkcyjnego.
 • Wykorzystanie robotów przemysłowych: Automationstechnik może wdrożyć roboty przemysłowe, które będą odpowiedzialne za manipulację, transport i obróbkę części w procesie produkcji separatorów. Roboty te mogą być programowane do wykonywania różnorodnych zadań, takich jak montaż, spawanie, klejenie czy pomiar, co przyspieszy proces i zapewni większą precyzję.
 • Wdrażanie technologii Industry 4.0: Firma może wprowadzić zaawansowane technologie związane z koncepcją Industry 4.0, takie jak Internet Rzeczy (IoT), analiza danych, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki temu można monitorować i optymalizować parametry produkcji w czasie rzeczywistym, przewidywać awarie, zoptymalizować zużycie energii oraz doskonalić procesy produkcyjne na podstawie zebranych danych.
 • Projektowanie zaawansowanych maszyn: Automationstechnik może również projektować innowacyjne maszyny i urządzenia, które zoptymalizują proces produkcji separatorów tłuszczu i separatorów ropopochodnych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, maszyny te mogą być bardziej wydajne, precyzyjne i ergonomiczne, co przyczyni się do poprawy jakości oraz skrócenia czasu produkcji.
 • Szeroki zakres usług serwisowych: Firma Automationstechnik może świadczyć również szeroki zakres usług serwisowych, w tym regularne przeglądy, konserwację, naprawy oraz wsparcie techniczne.

Dzięki temu zapewniona jest nie tylko efektywność produkcji, ale także ciągłość działania separatorów tłuszczu i separatorów ropopochodnych. Serwisowe wsparcie może obejmować także szybką reakcję na awarie, dostępność części zamiennych oraz szkolenie personelu w obszarze obsługi i konserwacji urządzeń.

Podsumowując, Automationstechnik Sp. z o.o. może usprawnić proces produkcji separatorów tłuszczu oraz separatorów ropopochodnych poprzez zastosowanie automatyzacji, nowoczesnych technologii i zaawansowanych maszyn. Dzięki temu można osiągnąć większą precyzję, efektywność, jakość i ciągłość działania produkcji, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności i satysfakcji klientów.

Separatory to nowoczesne rozwiązania pro ekologiczne

Separator tłuszczu i separator ropopochodnych to specjalistyczne urządzenia używane w różnych branżach, takich jak przemysł spożywczy, gastronomia, lotnictwo czy przemysł naftowy. Oba mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i utrzymania czystości wodnej oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Separatory - Navotech - Zabrze
Separatory – Navotech – Zabrze

Separator tłuszczu i separator ropopochodny to specjalistyczne urządzenia używane w różnych branżach, takich jak przemysł spożywczy, gastronomia, lotnictwo czy przemysł naftowy. Oba mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i utrzymania czystości wodnej oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Separator tłuszczu, znany również jako separator tłuszczowo-olejowy, jest stosowany głównie w branży spożywczej i gastronomicznej, gdzie jest niezbędny do oddzielania tłuszczów i olejów z odprowadzanego ścieku. Jego głównym zadaniem jest zatrzymywanie tłuszczów, które powstają podczas przygotowywania żywności, aby nie przedostały się do kanalizacji i nie zanieczyściły środowiska wodnego. Separator tłuszczu działa na zasadzie fizycznej separacji, wykorzystując różnicę gęstości pomiędzy tłuszczem a wodą. Tłuszcze unoszą się na powierzchnię, gdzie są gromadzone i mogą być usunięte lub poddane dalszej obróbce.

Separator ropopochodnych, nazywany również separatorem olejowym, jest stosowany w przemyśle naftowym, rafineryjnym oraz w miejscach, gdzie występuje ryzyko wycieku substancji ropopochodnych. Jego podstawowym zadaniem jest oddzielanie olejów, benzyny, smarów lub innych substancji ropopochodnych od wody. Dzięki temu można skutecznie ograniczyć wpływ wycieków na środowisko. Separator ropopochodny działa na podobnej zasadzie jak separator tłuszczu, wykorzystując różnicę gęstości między substancjami ropopochodnymi a wodą. Substancje ropopochodne są zatrzymywane i gromadzone, podczas gdy woda jest oczyszczana i odprowadzana dalej.

Automationstechnik Sp. z o.o. może przyczynić się do usprawnienia procesu produkcji separatorów tłuszczu i separatorów ropopochodnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i automatyzacji. Dzięki zautomatyzowanym liniom produkcyjnym oraz zaawansowanym maszynom, możliwe jest szybsze i bardziej precyzyjne wykonanie tych urządzeń. Wdrożenie systemów transportowych, robotów przemysłowych oraz technologii Industry 4.0 pozwoli zoptymalizować proces produkcji, zwiększyć wydajność i poprawić jakość finalnych produktów.

Kategorie
Aktualności

Systemy przeciwpożarowe w fabryce opakowań

W fabryce opakowań papierowych powinny być zainstalowane systemy przeciwpożarowe, które zapewnią ochronę przed zagrożeniem pożarowym oraz zminimalizują szkody, jakie może spowodować pożar. Poniżej przedstawiam kilka systemów przeciwpożarowych, które mogą być stosowane w takiej fabryce:

Systemy detekcji dymu i pożaru – są to systemy wykrywające obecność dymu lub ognia, co umożliwia szybką reakcję na pojawiające się zagrożenie. Systemy te zazwyczaj składają się z czujników dymu, detektorów ciepła i systemów alarmowych, które natychmiastowo powiadomią personel o pojawiającym się zagrożeniu.

Systemy gaśnicze – w przypadku pojawienia się pożaru, systemy gaśnicze są w stanie zminimalizować szkody i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia ognia. W fabryce opakowań papierowych mogą być stosowane różne rodzaje gaśnic, takie jak gaśnice proszkowe, wodne, halonowe, czy tlenkowe.

Systemy oddymiania i wentylacji – są to systemy, które pomagają usunąć dym i ciepło z pomieszczeń, co ułatwia ewakuację personelu oraz umożliwia dostęp strażakom do miejsca pożaru. Systemy te mogą być także wykorzystywane do zabezpieczenia przed wtórnymi pożarami.

Systemy hydrantowe – są to systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, które umożliwiają szybkie i skuteczne gaszenie pożarów. Hydranty umieszczone są w różnych punktach fabryki, co ułatwia dostęp do nich w przypadku pożaru.

Warto pamiętać, że konieczne jest dopasowanie systemów przeciwpożarowych do specyfiki danej fabryki i zagrożeń, jakie tam występują. Przed instalacją systemów przeciwpożarowych w fabryce opakowań papierowych, konieczna jest ocena ryzyka oraz zaprojektowanie indywidualnego systemu, który będzie w stanie zagwarantować maksymalną ochronę przed pożarami.

klapa dymowa z zaworem zwrotnym i filtrem antyodorowym
klapa dymowa z zaworem zwrotnym i filtrem antyodorowym

Klapy zwrotne i filtry antyodorowe są elementami systemów wentylacyjnych i mogą być stosowane w różnych rodzajach systemów przeciwpożarowych oraz klapach dymowych w zależności od ich przeznaczenia i wymagań.

Klapy zwrotne są urządzeniami, które zapobiegają przenikaniu dymu i ognia do pomieszczeń, które powinny być wolne od tych substancji. Klapy zwrotne montuje się zwykle w systemach oddymiania i wentylacji, a ich zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej przepustowości powietrza, a jednocześnie zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu i ognia w przypadku pożaru. W takich systemach klapy zwrotne zwykle nie wymagają montażu filtrów antyodorowych, ponieważ ich głównym zadaniem jest kontrola przepływu powietrza i zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Z kolei filtry antyodorowe są urządzeniami służącymi do oczyszczania powietrza z zapachów i zanieczyszczeń. W systemach wentylacyjnych i klapach dymowych, w których wymagane jest zastosowanie filtrów antyodorowych, może pojawić się konieczność stosowania także klapek zwrotnych. Filtry antyodorowe są często stosowane w systemach wentylacyjnych w miejscach, w których powstają nieprzyjemne zapachy, takie jak kuchnie, restauracje, hotele, ale także w obiektach przemysłowych, w tym w fabrykach opakowań papierowych. W takim przypadku filtry antyodorowe są stosowane w celu oczyszczenia powietrza z zapachów i innych zanieczyszczeń, a klapy zwrotne są montowane w celu kontroli przepływu powietrza.

Klapy zwrotne i filtry antyodorowe mogą być stosowane w różnych rodzajach systemów wentylacyjnych i klapach dymowych w zależności od ich zastosowania i wymagań.

System oddymiania klatek schodowych w fabryce opakowań z papieru powinien być skonfigurowany tak, aby w przypadku pożaru zapewnić skuteczne usuwanie dymu z klatek schodowych i zapewnić bezpieczne warunki ewakuacji dla pracowników.

Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących konfiguracji systemu oddymiania klatek schodowych w fabryce opakowań z papieru:

Liczba i umiejscowienie wylotów powietrza: System powinien posiadać wystarczającą liczbę wylotów powietrza, aby umożliwić szybkie usuwanie dymu z klatek schodowych. Wyloty powietrza powinny być rozlokowane w odpowiednich miejscach, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie powietrza i uniknięcie tworzenia się obszarów zastojowych.

Przepływ powietrza: System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza, który umożliwi usuwanie dymu z klatek schodowych. Konieczne jest odpowiednie obliczenie przepływu powietrza w zależności od wielkości klatek schodowych i potencjalnego zagrożenia pożarowego.

Automatyzacja: System oddymiania klatek schodowych powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby działał automatycznie w przypadku wykrycia pożaru. Automatyzacja może obejmować włączenie wentylatorów, otwarcie okien dachowych i innych elementów systemu, które umożliwią szybkie usuwanie dymu.

Monitorowanie i alarmowanie: System powinien być wyposażony w czujniki dymu i ciepła, które będą monitorować sytuację w klatkach schodowych i uruchamiać alarm w przypadku wykrycia pożaru. Alarm powinien być w stanie powiadomić pracowników fabryki oraz służby ratownicze o zagrożeniu i umożliwić szybką ewakuację.

Zasilanie awaryjne: System oddymiania klatek schodowych powinien być zasilany z niezależnego źródła zasilania, takiego jak generator awaryjny lub akumulatory, aby zapewnić jego niezawodność w przypadku utraty zasilania z sieci.

Konfiguracja systemu oddymiania klatek schodowych w fabryce opakowań z papieru powinna być dokładnie dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań fabryki oraz przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Słowem podsumowania

W naszej tekscie omówiliśmy różne kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w fabryce opakowań z papieru. Zaczęliśmy od dyskusji na temat rodzajów systemów przeciwpożarowych, które powinny być zainstalowane w takiej fabryce, takich jak systemy sprinklerowe, hydrantowe, gaśnicze, klap dymowych i filtrów antyodorowych.

Następnie poruszyliśmy temat, w których systemach przeciwpożarowych i klapach dymowych montuje się klapy zwrotne i filtry antyodorowe. Omówiliśmy, że te elementy mogą być montowane w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a także w klapach dymowych.

Ostatnio omówiliśmy, jak powinien być skonfigurowany system oddymiania klatek schodowych w fabryce opakowań z papieru. Wskazaliśmy, że taki system powinien posiadać odpowiednią liczbę i umiejscowienie wylotów powietrza, aby umożliwić szybkie usuwanie dymu, odpowiedni przepływ powietrza, automatyzację, monitorowanie i alarmowanie oraz zasilanie awaryjne.

Podsumowując, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w fabryce opakowań z papieru, należy wdrożyć różne środki i systemy, które będą zapewniać ochronę przed zagrożeniami pożarowymi. Warto też podkreślić, że konfiguracja tych systemów powinna być dokładnie dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań danej fabryki oraz przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kategorie
Aktualności

Opakowania kartonowe na wymiar to wizytówka Twojej firmy

Opakowania kartonowe na wymiar to wizytówka Twojej firmy

Biznes e-commerce cieszy się aktualnie ogromnym powodzeniem. Przez internet można w tej chwili zamówić już wszystko bez wychodzenia z domu, stania w korkach, a często nawet w dużo bardziej korzystnej cenie niż w sklepie stacjonarnym. Co należy jednak zaznaczyć, działalność tego typu wbrew pozorom wcale nie należy do najłatwiejszych. Nie wystarczy bowiem utworzyć stronę internetową na przypadkowej domenie i uruchomić sklep. Prowadzenie biznesu e-commerce wiąże się z koniecznością uporządkowania pracy wielu osób. Należy do nich m.in. logistyka, a w tym przede wszystkim bezpieczne i terminowe dostawy produktów do klientów. Niezbędnym elementem, gwarantującym skuteczną realizację zamówień są opakowania. Każdy sklep internetowy, prowadzący sprzedaż wysyłkową, cyklicznie składa zamówienie na kartony. Na jakie opakowania się zdecydować? Dlaczego opakowania na wymiar są wizytówką firmy?

Rola opakowań w biznesie e-commerce

Sprzedaż wysyłkowa nie miałaby racji bytu bez opakowań. Dlatego też kartony odgrywają istotną rolę w biznesie e-commerce. Gwarantują bezpieczne dostawy, a przy tym, o ile zadba o to przedsiębiorca, mogą być mobilną formą reklamy. Działając bowiem w tej branży, należy wykorzystywać jej możliwości w 100%. Opakowania kartonowe na wymiar, w których zastosowano odpowiedni rodzaj tektury, pozwalają utrzymywać ciągłość dostaw niezależnie od wielkości i gabarytu przesyłki. Cukierka ocenia się w dużej mierze przez opakowanie. W związku z czym warto zadbać zarówno o najwyższą jakość samego towaru, ale i jego opakowanie zewnętrzne, będące niejako wizytówką firmy.

Opakowania kartonowe na wymiar

Kartony na wymiar łączą estetykę z funkcjonalnością. Poprzez dopasowanie ich do potrzeb np. paczkomatów, z których korzysta coraz więcej osób, dostawca nie musi martwić się o brak realizacji zamówień spowodowanych niedostosowaniem się do wytycznych firm wysyłkowych. W biznesie e-commerce organizacja to podstawa. Dlatego też kartony na wymiar powinny wpisywać się w potrzeby zarówno logistyczne, jak i reklamowe marki. By połączyć jedno z drugim, niezbędne jest indywidualne projektowanie opakowań kartonowych. Producent kartonów Janbox stworzył na swojej stronie dedykowany konfigurator, dzięki któremu samodzielnie można wykreować opakowanie o standardowych lub nietypowych kształtach. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku krokach. Wystarczy dookreślić oczekiwany wymiar, wskazać wielkość zamówienia, a także rodzaj tektury i wykończenia. W ostatnim etapie, udostępnia się grafikę, która ma być nadrukowana na kartonie.

Opakowania kartonowe na wymiar to wizytówka Twojej firmy
Opakowania kartonowe na wymiar to wizytówka Twojej firmy

Sezon na pudełka kartonowe ozdobne

Okres przedświąteczny wiele firm wykorzystuje do wzmocnienia kontaktów biznesowych. Przedsiębiorcy odwiedzają swoich kontrahentów, składając im życzenia, a także zostawiając firmowe upominki świąteczne. Prezent wręczony partnerowi, z którym się współpracuje od lat, powinien być wyjątkowy. Tym samym i opakowanie musi wyglądać prestiżowo. Opakowanie kartonowe z nadrukiem w postaci oryginalnego designu, to przysłowiowy 'as w rękawie’. Na kartonie można bowiem umieścić humorystyczną lub sugestywną grafikę, która na dłużej zostanie w pamięci. Dodatkowo dobrej jakości kartony ozdobne mają 'drugie życie’. Kartony fasonowe czy też opakowania klapowe, można bowiem śmiało wykorzystywać jako elementy dekoracyjne, a przy tym pudełka do przechowywania rzeczy prywatnych.

Karton, w którym mają być wysyłane towary, powinien nie tylko być wytrzymały z punktu widzenia gramatury czy rodzaju tektury, ale musi również mieć odpowiednie wymiary, a także dobrze się prezentować. To wizytówka firmy, która z czasem może przynieść jej sukcesy wizerunkowe.

Kategorie
Aktualności

RODZAJE DACHÓW SPADZISTYCH

Co to jest dach dwuspadowy i jego rodzaje

Dach jest architektoniczną częścią budynku, która pełni funkcję hydroizolacji, a często także termicznej. Często podczas montażu wysokiego dachu mansardowego spadają funkcje nośne dekoracji. Dach składa się z drewnianej konstrukcji krokwiowej, hydroizolacji, termoizolacji, wentylacji, kanalizacji deszczowej, elementów uszczelniających oraz samego pokrycia dachu. Konstrukcje krokwi tworzą pochyłe płaszczyzny, zwane połaciami dachowymi – tak nazwano dach dwuspadowy. Górna część dachu, która pozwala chronić budynek przed zewnętrznymi czynnikami klimatycznymi i wpływami atmosferycznymi, nazywana jest pokryciem dachowym.

Istnieje kilka rodzajów dachów. Najważniejsze z nich to:

dach jednospadowy to dach jednopołaciowy, stosowany zwykle do przekrycia tarasów i werand, dość popularny w budynkach o nowej architekturze. To najbardziej ekonomiczna forma dachu. Ma najprostszą konstrukcję dachu, najmniej elementów wykończeniowych, a co za tym idzie stosunkowo najtańszy. Jest to opcja ekonomiczna – ogrzewanie takiego domu jest znacznie tańsze w porównaniu z klasycznym dachem dwuspadowym, ponieważ powierzchnia dachu jest znacznie mniejsza, a więc straty ciepła przez dach są najmniejsze.

dach jednospadowy
dach jednospadowy


W przypadku dzisiejszego budynku w stylu europejskim, zwłaszcza położonego w wietrznym regionie lub dla kogoś, kto oszczędza każdy lit, warto rozważyć dach jednospadowy. Jeśli jest to nowa konstrukcja, najpierw dowiedz się, z której strony powinno być nachylenie. W tym celu należy ustalić dominujący kierunek wiatru w okolicy – i ukształtować nachylenie dachu od strony zawietrznej. Wtedy dach będzie najbardziej chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Im wyższy kąt dachu, tym mniejsze obciążenie wiatrem i opadami.

Dach dwuspadowy – tradycyjny, najczęściej spotykany dach . To najpopularniejsza forma dachu. Zasadniczo dach dwuspadowy można opisać jako trójkąt złożony z dwóch płaszczyzn, połączonych u góry kalenicą. Zbocza spoczywają na ścianach nośnych, a trójkąty utworzone na końcach nazywane są frontonami, gdzie często instaluje się okna, aby oświetlić pomieszczenia na poddaszu. Główną zaletą tego dachu jest możliwość montażu najróżniejszych pokryć dachowych przy jak najmniejszej ilości materiałów.

dach dwuspadowy
dach dwuspadowy

Dachy dwuspadowe można podzielić na symetryczne i asymetryczne. Pierwsza opcja jest najczęstsza. Jest to dach równoramienny widoczny w szczytach jako regularny trójkąt. w drugim wariancie kalenica nie znajduje się pośrodku, zbocza mają różną długość i nachylenie. Jest to ciekawa estetycznie i oryginalna opcja, ale negatywnie wpływa na wykorzystanie powierzchni poddasza.

mansarda dwuspadowa – dach mansardowy to dwuspadowy dach łamany, którego każdy spadek jest podzielony na dwie płaszczyzny, montowany z innym spadkiem. projekt. Nie zmniejsza to jednak jego popularności. Dzięki swojemu kształtowi ten kształt dachu pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni poddasza przy urządzaniu pomieszczeń mieszkalnych.

mansarda dwuspadowa
mansarda dwuspadowa

Cena takiego dachu różni się nieco od prostego szczytu, ale pozytywny efekt wykorzystania przestrzeni jest oczywisty. Dobrze zaprojektowany dach pozwoli wyposażyć poddasze w niemal taką samą powierzchnię, jak pomieszczenia pod nim.

wielospadowy – dach składający się z 3, 4, czasem nawet kilkudziesięciu połaci. Może to być kombinacja kilku różnych dachów spadzistych. Uwielbiają je zwłaszcza architekci projektujący budynki o nowoczesnym designie. Jest to dość złożona struktura składająca się z wielu przecinających się płaszczyzn. Takie dachy posiadają wiele elementów kalenic, okapów, szczytów, kalenic pochyłych z zamontowanymi świetlikami dachowymi .

dach wielospadowy
dach wielospadowy

To piękne, ale jednocześnie taka różnorodność form podnosi koszt zestawu użytych materiałów. Montaż takiego dachu jest dość skomplikowany i powierzenie takiej pracy niewykwalifikowanym, niedoświadczonym rzemieślnikom byłoby dużym błędem;

Montaż wszystkich dachów rozpoczyna się od montażu krokwi. Krokiew dachowa musi równomiernie rozłożyć obciążenia opadów atmosferycznych, wiatru i ciężar dachu na podpory nośne. Konieczne jest obliczenie jego trwałości, aby utrzymać maksymalne obciążenia, zwracając uwagę na fakt, że dane te mają tendencję do zwiększania się z czasem.

W zależności od sposobu mocowania krokwi do podpór można je podzielić na:

 • jest potwierdzone
 • przewijanie
 • poprzeczne

Krokwie przesuwne są zwykle instalowane w budynkach z bali. Krokwie spoczywają na górnym kłodzie dolnej ściany bez mocowania do kłody. W ten sposób krokwie spoczywają tylko na kłodzie murlotu, poruszając się po nim nie przeszkadzają w usadzeniu domu.

Stałe nachylone krokwie są mocowane do dolnej, a w przypadku dachu jednospadowego do górnej ściany, bez ruchu. Ściany te przyjmują główne obciążenia dachu.

Krokwie poprzeczne montuje się, gdy budynek nie posiada jednej z tylnych ścian nośnych. Może to mieć miejsce, gdy jedna z fasad jest przeszklona lub wcale.

Na krokwie najczęściej wykorzystuje się drewno iglaste, czasami stosuje się elementy metalowe lub żelbetowe. Wymiary krokwi zależą bezpośrednio od obciążeń, które będą musiały unieść.

Nachylenie dachu zależy od powłoki, która zostanie zainstalowana. W przypadku płytek bitumicznych możliwe jest nachylenie co najmniej 12 stopni. Minimalny spadek dachu przy zastosowaniu pokryć stalowych walcowanych lub z profili trapezowych wynosi co najmniej 7 stopni. Przy zastosowaniu metalowego pokrycia dachowego o profilu dachówkowym minimalne nachylenie dachu wynosi 14 stopni. W przypadku bezazbestowych pokryć dachowych z tektury falistej wymagany jest minimalny spadek dachu wynoszący 12 stopni . Minimalny spadek dachu dla dachówki falistej betonowej to 14 stopni, a dla dachówki ceramicznej 16-18 stopni.

Aby pokrycie dachu i wymiary krokwi były dobrane według potrzeb, należy skontaktować się ze specjalistą, który obliczy wymagane nachylenie, wymiary drewna i odległości między krokwiami.

Drewno krokwi należy wysuszyć do 18-20%, zaimpregnować środkiem antyseptycznym lub uniepalniającym.

Po zamontowaniu nitów układana jest folia izolacyjna. Może to być folia dyfuzyjna, jeśli dach jest ocieplony, lub folia przeciwwiatrowa w przypadku dachu nieocieplonego. Kolejnym krokiem jest montaż listew wzdłużnych i łat wentylacyjnych. Chwytaki są instalowane w poprzek krokwi. W zależności od pokrycia dachowego może to być dachówka 50×50 mm w przypadku dachów krytych dachówką lub 30×80 (30×100) mm w przypadku dachów metalowych lub łupkowych. Gdy dach pokryty jest dachówką bitumiczną, dodatkowo montuje się ciągłą płytę OSB lub deskę. Następnie montuje się samo pokrycie dachu i elementy końcowe – deski podokienne, okap, izolację kominową. Dzięki tym pracom montaż dachu jest praktycznie zakończony.

W przeszłości posadzki ogrzewano listwami lub granulkami ekspandowanej gliny. Jednak ta metoda nie była zbyt skuteczna. Teraz używa się do tego wełny kamiennej lub szklanej, rzadziej styropianu lub innych materiałów. Najważniejszym warunkiem izolacji dachu jest prawidłowy montaż warstw izolacyjnych. Główna warstwa izolacyjna jest montowana pomiędzy krokwiami. Jego grubość zwykle pokrywa się z wysokością krokwi. Na dole krokwi montowana jest folia paroizolacyjna. Został zaprojektowany, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i kondensacji do konstrukcji dachu. Następnie na krokwiach od dołu montuje się drewniane kołki i watę, aby uzyskać dodatkową izolację. Ta warstwa może mieć grubość 50 lub 100 mm.

Kategorie
Aktualności

Opakowania ze styropianu – niezastąpione w wielu branżach

Pojemniki styropianowe to opakowania, które wykorzystuje się w bardzo wielu branżach. Pudełka styropianowe mają bowiem nie tylko zaletę w postaci lekkości, lecz także wyjątkowej trwałości, odporności na wstrząsy, jak i higieniczności, która okazuje się bezcenna w różnych gałęziach przemysłu i nie tylko. 

Czym wyróżniają się opakowania styropianowe?

Niezależnie od tego, czy planujesz transport aparatury elektronicznej, suchego lodu czy żywności z pewnością zależy ci na tym, aby opakowania były lekkie i nie zwiększały znacząco wagi transportowanych elementów. Wielu przedsiębiorcom zależy również także na tym, aby opakowania nie były szczególnie skomplikowane, zabierały możliwie mało miejsca magazynowego, były łatwe w przenoszeniu. Styropian spełnia wszystkie te wymagania. Co ważne, szczególnie dla branży spożywczej i medycznej (w której chętnie sięga się po tego typu rozwiązania), styropian jest neutralny dla transportowanych produktów: https://www.hirsch-porozell.pl/produkty/opakowania/pojemniki-na-zywnosc/. W żaden sposób nie wpływa na ich właściwości, co jest ogromnie istotne choćby przy transporcie lodów, mrożonych ryb, leków czy podobnych produktów. Wiele branż ceni także właściwości izolacyjne, które pozwalają zarówno zatrzymać wewnątrz opakowania ciepło, jak i zimno. 

Pojemniki styropianowe — trwałość i odporność na wstrząsy

Produkty w transporcie muszą być jednak także odpowiednio chronione. Oczywiście każdy przedsiębiorca marzy o lekkim i łatwym w magazynowaniu opakowaniu. Najbardziej istotne jest jednak dla niego zabezpieczenie wysyłanego produktu. W prostej linii wpływa to bowiem na wrażenia klienta, który otrzymuje przesyłkę. Nawet na etapie transportu z magazynu do magazynu, magazynu do sklepu nikt nie chce pozwalać sobie na straty i uszkodzenia. Tutaj po raz kolejny styropian przychodzi z pomocą. Jest bowiem bardzo trwały, dobrze chroni transportowane produkty, a przy tym jest odporny na wstrząsy: https://www.hirsch-porozell.pl/produkty/opakowania/opakowania-styropianowe-na-elektronike-rtv-agd/

Pudełko styropianowe — w jakiej branży się sprawdzi?

W zależności od zastosowanego rodzaju opakowania styropianowego może się ono sprawdzić w bardzo różnych branżach. Pudełka styropianowe ze względu na ich właściwości izolacyjne poleca się do pakowania, przechowywania lub transportu żywności w opakowaniach własnych, lodów, zamrożonych ryb. Świetnie sprawdzają się one także w trakcie transportu leków i innych środków farmakologicznych. Styropian doskonale nadaje się także do transportu sprzętu medycznego, elektroniki, dekorów ceramicznych, szkła oraz wielu innych produktów. 

Kategorie
Aktualności

Opakowania dekoracyjne Gliwice

Opakowania dekoracyjne Gliwice – Wysokie i utrzymujące się zapotrzebowanie na lekkie opakowania o dużej funkcjonalności

Maksymalna ochrona produktu przy minimalnym zużyciu materiałów, z dekoracyjnym wzorem w celu stymulowania zakupów i efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji, magazynowaniu i transporcie – wymagania są bardzo zróżnicowane. 

Miejsce na Twoją Reklamę

tel.608 42 65 68

W artykule przyjrzymy się trendom w dziedzinie opakowań oraz przyjrzymy się głównym atrakcjom eksponatów prezentowanych na targach.

opakowania dekoracyjne Gliwice
opakowania dekoracyjne Gliwice

„Opakowanie jutra jest eleganckie, wygodne i zaprojektowane z myślą o konkretnych grupach docelowych”. 

Opakowania dekoracyjne są potrzebne w prawie wszystkich sektorach. Chociaż zwykle chronią produkty oraz ułatwiają przechowywanie i transport, mogą również pomóc w rozróżnieniu produktów w momencie sprzedaży, stanowiąc w ten sposób element sprzedaży. W przeszłości rozwiązania opakowaniowe były ściśle powiązane z wymaganiami rynku i potrzebami klientów. Przykładami takiej sytuacji są pojedyncze przezroczyste butelki do użytku domowego oraz produkty do pielęgnacji ciała i włosów, wysokiej jakości plastikowe butelki na perfumy, specjalne szczelnie zamknięte pojemniki/pudełka na przedmioty elektroniczne, które zapewniają ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi i są przeznaczone do wprowadzania produktu. robotów,

Przemysł spożywczy cieszy się dużym zainteresowaniem i znaczeniem rynkowym w sektorze opakowań także dekoracyjnych. W samych krajach europejskich około 60% żywność psuje się, liczba ta może zostać znacznie zmniejszona dzięki odpowiedniemu opakowaniu. 

Tematem wielokrotnie poruszanym w związku z opakowaniami z tworzyw sztucznych jest zdrowie, ale uwzględnia się tu również wiele różnych aspektów. Nie trzeba dodawać, że każdy rodzaj opakowania ochronnego zapewnia konsumentowi korzyści zdrowotne, chroniąc żywność przed wszelkiego rodzaju wpływami zewnętrznymi. 

Zwłaszcza w sektorze napojów istnieje tendencja do dodawania substancji prozdrowotnych do napojów wymagających szczególnej ochrony. Przykładami są soki owocowe bogate w witaminy i napoje energetyczne dla sportu i fitnessu ze specjalnymi suplementami diety. 

W procesie wykorzystującym plazmę niskociśnieniową na wewnętrznej ściance szkła PET osadzana jest warstwa około 50 nm czystego tlenku krzemu, czyli szkła. Dzięki temu napój jest przechowywany dłużej, jest chroniony przed wpływami zewnętrznymi, a zawarte w nim witaminy i dodatki nie mogą wydostać się na zewnątrz. 

Innym trendem w branży napojów są zdrowe napoje zawierające cząstki, takie jak woda z kawałkami aloesu i mleka oraz jogurt z kawałkami owoców. Wymaga to nie tylko odpowiedniej geometrii szkła, ale także technologii butelkowania zdolnych do dokładnego zliczania cząstek stałych. Oczywistą zaletą tego rozwiązania jest jednowarstwowa struktura, która lepiej nadaje się do recyklingu niż jego wielowarstwowy odpowiednik.

Waga każdego rozwiązania opakowaniowego jest nadal ważna. W ostatnich latach wiele się wydarzyło w tej dziedzinie. Potencjał pomysłów i oszczędności jest różnorodny: pominięcie zewnętrznej strony pojemnika opakowaniowego, opakowanie bardziej elastyczne niż sztywne lub półsztywne, nowe projekty i redukcja grubości ścianek. Od 1991 do 2013 roku opakowania stały się w ten sposób generalnie o 25% lżejsze. Tylko w 2013 roku na całym świecie zaoszczędzono 1 milion ton tworzyw sztucznych w wyniku redukcji wagi, pomimo rosnących oczekiwań co do funkcjonalności. I znów biorąc przykład PET, nie tylko zmniejszono grubość ścianek, ale także zoptymalizowano podstawową konstrukcję. Tylko nowa konstrukcja gwintowana pozwala zaoszczędzić 2 g plastiku na butelkę. 

Konstrukcja nadająca się do recyklingu

Trendy przytaczane jako przykłady dla napojów mają zastosowanie praktycznie we wszystkich obszarach sektora spożywczego. Redukcja wagi jest zawsze na szczycie listy życzeń. I to oczywiście, ponieważ redukcja wagi wiąże się z oszczędnością materiału i niskimi kosztami. To jednak nie jedyny powód. Coraz większe znaczenie, zgodnie z coraz większymi wymaganiami ustawodawców i konsumentów, ma ochrona zasobów. Ściśle z tym związana jest możliwość recyklingu opakowań. Obecnie w Niemczech prawie wszystkie opakowania artykułów gospodarstwa domowego są ponownie wykorzystywane, z czego ponad połowa (56%) jest poddawana recyklingowi i nie spalana ze względu na zawartość energii. Prawie 20 lat temu liczba ta wynosiła tylko 3%. W przypadku butelek PET odsetek ten jest znacznie lepszy, 98% poddaje się odzyskowi materiału, a następnie wraca do cyklu produkcyjnego. Dlatego każda nowa wyprodukowana dzisiaj butelka zawiera około 25% ponownie wykorzystanego materiału.

Wskaźniki ponownego wykorzystania odpadów opakowaniowych mogłyby wzrosnąć jeszcze bardziej, gdyby opakowanie od samego początku posiadało rozwiązanie konstrukcyjne nadające się do recyklingu. Tworzywa o wysokim stopniu czystości powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie to możliwe, ze szkodą dla kompozytów papierowo-plastikowych i intensywnie barwionych poliolefin lub w połączeniu z węglanem wapnia. Ponadto PET powinien być najlepiej stosowany do butelek nad głęboko szczelnymi pojemnikami, aby wymienić tylko kilka warunków wstępnych ulepszonego recyklingu opakowań.

Folie od lat stają się cieńsze i bardziej funkcjonalne

Folie to w ponad 40% najczęściej spotykane opakowania z tworzyw sztucznych, stosowane głównie do żywności, ale także np. folie bąbelkowe czy folie elastyczne do ochrony żywności. W sektorze produkcji folii istnieje również silny trend w kierunku cieńszych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań. Funkcjonalność można osiągnąć za pomocą odpowiednich dodatków, choć najczęściej przy pomocy wielokrotnego nakładania warstw. Zapotrzebowanie na wielowarstwy skumulowało się w układach tzw. nanowarstw w liczbie 33 i więcej. Obecnie folie 3- i 5-warstwowe to standardowe produkty, a wreszcie takie tańsze materiały można zastosować na środkowy start.

Folie barierowe składają się zazwyczaj z 7 lub więcej warstw. Ze względu na warstwy funkcjonalne, folie wielowarstwowe mają zwykle tę zaletę, że są mniej grube niż produkty jednowarstwowe. Przy zachowaniu jej funkcjonalności, grubość folii można zmniejszyć poprzez rozciąganie. 

Wydajność, ważny temat dyskusji w przypadku form wtryskowych

W produkcji formowanych wtryskowo materiałów opakowaniowych ważnymi punktami dyskusji jes również zmniejszenie grubości i oszczędność materiału, a także optymalizacja czasu cyklu i zwiększenie wydajności. Etykietowanie w formie (IML) od dawna jest jedną z najbardziej znanych metod zdobienia przy formowaniu wtryskowym. 

Jednym z procesów, za pomocą którego można uzyskać cieńsze i lżejsze opakowania formowane wtryskowo, jest formowanie tłoczne (ICM), które jest coraz częściej stosowane w przemyśle. Proces ten różni się od konwencjonalnego formowania wtryskowego kompensowanym skurczem bez wtryskiwania dodatkowego materiału w fazie utrzymywania ciśnienia. Zamiast tego proces ICM wykorzystuje cykl kompresji, czyli ruch wewnątrz formy. Pozwala to na oszczędność materiału do 20%. Na targach Netstal zademonstruje produkcję opakowania PP do margaryny, które waży zaledwie 10,7g.

Branża wykazuje ogromną siłę innowacji

Jak już wspomniano, nie da się opisać wszystkich trendów i nowości w jednym artykule, ale oto kilka:

 • Na uwagę zasługuje rosnące zainteresowanie produkcją opakowań do żywności z biodegradowalnych tworzyw sztucznych – na rynku coraz częściej pojawiają się nowe produkty.
 • Druk bezpośredni to proces, w którym opakowania plastikowe, jak również ich wieczka, mogą być zadrukowane bezpośrednio bez mankietu lub etykiety. W przypadku druku cyfrowego wydrukowany obraz można edytować i nakładać bezpośrednio za naciśnięciem przycisku – tak więc indywidualizacja jest powszechnym „pisem” w tym obszarze. Każdy artykuł mógł otrzymać własny nadruk.
 • Na targach kilku producentów maszyn do formowania wtryskowego zaprezentuje aplikację do formowania wtryskowego przez rozdmuchiwanie, czyli technologię, w której forma wtryskowa preform jest wdmuchiwana bezpośrednio do formy wielogniazdowej, a w razie potrzeby może być również wtryskiwana. W ten sposób można wygenerować silne, atrakcyjne rozwiązania opakowaniowe.
 • W przypadku artykułów odlewanych ciśnieniowo i głęboko tłoczonych proces ibt (international business and technology) to proces nakładania warstwy przypominającej szkło za pomocą niskociśnieniowej technologii plazmowej, która w ten sposób poprawia trwałość. produkty owocowe, żywność dla noworodków oraz produkty mleczne w przezroczystych jednowarstwowych pojemnikach.
 • Przy pomocy odpowiedniego sprzętu, pojemniki do głębokiego tłoczenia IML (in-mold labeling) mogą być produkowane w sposób znacznie tańszy niż formowanie wtryskowe. 

Kategorie
Aktualności

Folie okienne, lustrzane, antywłamaniowe

Folie okienne – SŁOŃCE I CIEPŁO

Folie słoneczne i folie grzewcze to świetne rozwiązanie, gdy w pomieszczeniu nie ma klimatyzacji lub jej działanie jest niewystarczające. Folie naklejane na okna nie przepuszczają do 80% energii słonecznej i utrzymują chłód w pomieszczeniach nawet przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych.

Folie Mrozowe

Folie mrozowe  przeznaczone są do matowania okien i ścianek działowych. To świetne rozwiązanie, aby wydzielić przestrzeń lub zapewnić jej prywatność. Folie przeznaczone są do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Reprezentując światowe marki, oferujemy folie najwyższej jakości. Udzielane są długoterminowe gwarancje.

folia mrozowa gliwice
folie mrozowe Gliwice

Oferujemy i przechowujemy najpopularniejsze folie mrozowe.

FOLIE LUSTRZANE

Są to folie, które odbijają mocniejszy obraz źródła światła. Z jednej strony powoduje efekt lustra, gdy obraz odbija się jak prawdziwe lustro i nie jest przezroczysty, a z drugiej strony folia jest przezroczysta. Folia lustrzana pozwala obserwować innych, pozostając niezauważonym.

FOLIE ZE SZKŁA BARWIONEGO

Jest to specjalna, przezroczysta i przepuszczająca światło folia witrażowa. Szeroko stosowany w produkcji reklam świetlnych. Oferujemy szeroki wybór aż 32 kolorów (połysk). Folia znajduje szerokie zastosowanie przy zdobieniu budynków, ścianek działowych, szkła i witraży.

FOLIE OCHRONNE

Stosowany na szkle do ochrony przedmiotów i ludzi przed włamaniem i katastrofą. Okno z folią ochronną przed uderzeniem może pęknąć, ale pozostanie na swoim miejscu i ochroni pomieszczenie przed włamaniem lub ludźmi przed odłamkami szkła.

Folie ochronne do luster są przeznaczone do laminowania luster z tyłu. W przypadku awarii odłamki szkła nie odpadną przy pomocy folii, pozostaną na swoim miejscu, chroniąc tym samym osoby wokół nich przed obrażeniami.

Folie z graffiti i do ochrony powierzchni. W przypadku farby grafitowej folię można łatwo usunąć i wymienić na nową, pozostawiając nienaruszoną powierzchnię. Folia nadaje się szczególnie do samochodów, w przypadku zarysowań uszkodzona jest folia, a nie karoseria.

folia stretch gliwice
Folie ochronne

Ochrona przed bandytami

Najłatwiejszym sposobem na nielegalne wejście do zamkniętej przestrzeni było wybijanie okna. Szyba oferowana przez naszą firmę zatrzyma złodzieja. Szyba pęknie od uderzeń, ale pozostanie w ramie i nie pozwoli złoczyńcy na szybkie wejście do lokalu, zmuszając go do zastanowienia się, co robić dalej. W większości przypadków odpowiedź, którą znajduje, jest prosta – jak najszybciej zniknąć.

Zainstalowanie folii to łatwy sposób na zabezpieczenie domu lub biura przed włamaniem.

Ochrona przed naturalnymi kataklizmami

W przypadku huraganu silny wiatr wnikający przez zbite szkło do wnętrza budynku może częściowo lub całkowicie zniszczyć konstrukcje nośne. Folia ochronna nie tylko chroni przed skaleczeniem odłamkami szkła, ale także zapobiega przedostawaniu się wiatru do wnętrza budynku. W przypadku trzęsienia ziemi ta sama folia zatrzymuje odłamki, minimalizując uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Folie to wygodna, trwała i co najważniejsze bardziej efektywna alternatywa dla wykuwania okien z desek czy też klejenia szkła na krzyż taśmą klejącą.

Ochrona przed eksplozją

Potężny wybuch bomby powoduje ogromne zniszczenia. Wydawać by się mogło, że stłuczenie szyby jest minimalnie istotną konsekwencją wybuchu. Jednak biorąc pod uwagę, że 1 mkw. szkło rozpada się na ponad 2000 śmiercionośnych odłamków, co sprawia, że ​​tłuczone obrażenia są najczęstszą przyczyną śmierci lub obrażeń.

a może folia zastąpi klimatyzator?

Antygraffiti

Wandalizm to nie tylko frustrująca strata ale i ogromna strata. Można zapobiec ciągłej wymianie okien poplamionych przez miłośników graffiti. Instalując na szkle specjalne folie typu „Antygraffiti” w miejscach działalności ulicznych „malarzy”, można uniknąć wymiany szyby, tzn. Zakładana jest tylko nowa folia.

Szkło z folią zamiast szkła hartowanego

Zamiast wymiany szkła w budynkach, w których montaż szkła hartowanego odbywa się zgodnie z normami, firma może zaproponować tańszą metodę szklenia, spełniającą wymagania normatywne. Rozwiązaniem jest zastosowanie wytrzymałej folii , które zostały przebadane na zgodność z bezpiecznym szkleniem. Testy te zostały przeprowadzone przez amerykańską Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC).

Kategorie
Aktualności

Folia polietylenowa, LDPE, Folia stretch – Recykling

Problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z roku na rok staje się coraz bardziej istotny. Polietylen jest używany wszędzie. Służy do pakowania produktów, produkcji rur, części maszyn i materiałów budowlanych np. świetlików dachowych. Jednakże długi proces rozkładu materiałów z polietylenu zagraża harmonii na planecie. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym są technologie recyklingu polietylenu.

Ten nowoczesny materiał nie boi się wody, roztworów kwasów różnego pochodzenia, zasad i soli chemicznych. Przy wytwarzaniu produktów taka odporność na wpływy zewnętrzne jest bardzo przydatna, ale może być katastrofą ekologiczną.

Odpady polietylenu np. z folii stretch są bardzo niebezpieczne. Materiał ulega starzeniu termicznemu i powoli rozkłada się pod wpływem ciepła, słońca i powietrza. W tym okresie materiał zaczyna uwalniać substancje żrące, które zanieczyszczają wodę głębinową i glebę.

Z roku na rok rośnie liczba organizacji zajmujących się recyklingiem odpadów niebezpiecznych oraz wywozem nieczystości. Nie jest to spowodowane tylko pogarszającym się stanem środowiska naturalnego. Recykling szkodliwych substancji jest uważany za dochodowy sektor biznesowy.

Można wytworzyć surowce z użytej folii stretch i świetlików z polietylenu:

 1. Kosze na śmieci;
 2. Talerze;
 3. Zbiorniki domowe i przemysłowe;
 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 5. Świetliki dachowe;

Pomimo pojawienia się nowych technologii przetwórczych, produkcja towarów z takich surowców ma ograniczenia.

folia stretch recykling
folia stretch recykling

Sam recykling odpadów polietylenowych nie jest trudny. Materiały używane w życiu codziennym nie zmieniają się, ponieważ ich użytkowanie trwa krótko, a żywotność przemysłowa znacznie się wydłuża.

Wpływ polietylenu z folii stretch oraz folii bąbelkowej masowo wykorzystywanej w pakowaniu przesyłek kurierskich jest ogromny. Światło słoneczne i ciągłe zmiany temperatury silnie wpływają na materiał. 

Technologia przetwarzania folii z tworzyw sztucznych jest z każdym rokiem ulepszana. Szczególnie popularny jest polietylen klejony. Jest to materiał o ulepszonych właściwościach. Ma szeroki zakres funkcjonalny. Wykorzystywany jest do produkcji rękawic, folii do pakowania żywności, rurek termokurczliwych i rurek polimerowych. Usieciowany materiał jest bardzo sztywny. Jego temperatura robocza po obróbce może sięgać nawet 120 stopni.

Kategorie
Aktualności

producent opakowań , pudła, pudełka kartonowe

Produkujemy opakowania z tektury falistej o różnych konstrukcjach i wymiarach: od małych pudełek na przesyłki po terminale, po duże wkładki meblowe. Idealne do przeprowadzek.

Przetwarzamy tekturę falistą trzy i pięciowarstwową. Do wyboru karton w kolorze brązowym lub białym. Naszymi klientami są małe internetowe firmy handlowe oraz duże fabryki metali, tekstyliów, słodyczy i mebli.

W zależności od potrzeb klienta wykonujemy opakowania w dużych i małych ilościach, o wymiarach standardowych i niestandardowych, wymiarach podanych przez klienta. Dla Państwa wygody prowadzimy również sprzedaż arkuszy tektury falistej oraz materiałów opakowaniowych: taśmy klejącej, folii stretch i folii bąbelkowej.

Jesteśmy ekologiczni – nasze
opakowania są mocne i przyjazne dla środowiska.

Nasza hurtownia opakowań dostarczana produkty do pakowania na terenie całej Polski. Małe zamówienia wysyłamy kurierem ekspresowym, większe – własnym lub wynajętym transportem. Opakowania z tektury falistej nadają się w 100% do recyklingu.

Pudła do pakowania z tektury falistej

Niezastąpiony nowoczesny trend – wszystkie produkty i przedmioty muszą być pakowane. Pudła są często wybierane do pakowania, w którym nawet kruche przedmioty bezpiecznie docierają do celu. Oczywiste jest, że estetyczne opakowanie wyróżnia się w morzu podobnych produktów, łatwiej jest sprzedać dany produkt.

Celem DaborPack Gliwice, Zabrze, Pyskowice, Lubliniec jest oferowanie klientom produktów wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Szeroki asortyment gwarantuje zaspokojenie potrzeb klienta.

Pudła kartonowe – dla łatwiejszego życia

Tradycyjne pudełka z tektury falistej są zwykle wybierane do transportu towarów, przechowywania rzeczy, pakowania przesyłek. Szczególnie często stosowany w dziedzinie logistyki lub przeprowadzek.

Pudła z tektury falistej składają się z trzech lub pięciu warstw tektury.

 • Kartony trójwarstwowe są najczęściej używane do pakowania lekkich, trudnych do złamania przedmiotów. Składa się z dwóch arkuszy papieru i jednego arkusza papieru falistego między nimi.
 • Pudła kartonowe pięciowarstwowe są najczęściej używane do pakowania delikatnych przedmiotów, ponieważ są mocne i nie odkształcają się.

Aby zakupić karton – prosimy o podanie następujących informacji:

 1. Model pudełkowy (w tym przypadku: pudełka kartonowe).
 2. Wymiary pudełka : długość x szerokość x wysokość (miara w milimetrach). Pomiar wymiarowy rozpoczyna się od szerokości powierzchni w kierunku punktu zgięcia.
 3. Liczba wymaganych pudełek (wiedząc o tym, będziemy mogli podać Ci wstępną cenę).
 4. Ilość warstw (oferujemy 3 lub 5 warstw tektury). Jeśli nie wiesz, jakiej tektury wielowarstwowej potrzebujesz – doradzimy.

Produkujemy zarówno duże, jak i małe ilości pudełek kartonowych. O indywidualne konsultacje prosimy zgłaszać się osobiście.

Zalety pudeł kartonowych

Do transportu przedmiotów – pudła do pakowania są nieodzownym pomocnikiem. Jeśli w przeszłości przedmioty były pakowane w torby, piankę i papier, teraz transport i przechowywanie przedmiotów lub towarów jest niewyobrażalne bez kartonów.

 • Pudła kartonowe są przyjazne dla środowiska, więc kupując je nie szkodzisz środowisku.
 • Chronią znajdujące się wewnątrz przedmioty przed zgnieceniem lub wstrząsaniem.
 • Są również odporne na wilgoć, dzięki czemu świetnie nadają się do przechowywania.
 • Są trwałe, dzięki czemu wytrzymują długo, nie łzawią.
 • Pudełka są lekkie, więc głównym ciężarem będą przedmioty w środku.
 • Pudełka do pakowania pomogą Ci wygodnie sklasyfikować towary (przedmioty) i łatwo odkryć, czego szukasz, jeśli to konieczne.
 • Koszt jest niewielki, a korzyści nie do oszacowania .
 • W przypadku wibracji pudełko nie zmienia swojego kształtu.
 • Pudła z tektury falistej wytrzymują nawet upadki, więc po wyrzuceniu pudła znajdujące się w nim przedmioty pozostaną zdrowe.
 • Oferowany jest szeroki wybór rozmiarów. Pudełka mogą być również produkowane w niestandardowych kształtach.
 • Gwarantujemy redukcję inwestycji w opakowania transportowe.
 • Bardzo wygodna technologicznie prezentacja opakowania produktu.

Surowiec, z którego wykonane są pudełka kartonowe, jest szczególnie łatwy w recyklingu. Dzięki temu można nazywać opakowania przyjazne dla środowiska . W naturze rozkładają się również bardzo szybko, więc pozostawianie pudeł na wysypiskach nie zanieczyszcza przyrody (nie zapomnij o sortowaniu!). 

hurtownia kartony folie tasmy
Hurtownia Opakowań – Pyskowice, Zabrze, Gliwice

Profesjonalizm za niską cenę !

Priorytetem naszej firmy jest rozwijanie przyjaznych relacji z klientami oraz zapewnienie długotrwałej współpracy korzystnej dla obu stron.

 • Naszym celem jest zadowolenie każdego klienta, dlatego spełniamy wszystkie, nawet najbardziej wymagające, potrzeby klientów.
 • Oferujemy bardzo szeroki wachlarz usług, dlatego powiedz nam czego potrzebujesz, a my to zrobimy.
 • Zapewniamy, że dostarczamy solidne, wysokiej jakości i dokładne pudełka, które spełniają najwyższe standardy.
 • Tworzymy relacje z klientami z szacunkiem, uczciwością i elastycznością.
 • Spełniamy warunki nie tylko naszych klientów, ale także naszych pracowników. Aby praca była przyjemnością !
 • 100% gwarancji. Coś się nie podobało, nie lubiło lub nie lubiło? Skontaktuj się z nami natychmiast. Rozwiążemy problem.
 • Reagujemy na zamówienia wyjątkowo szybko, dzięki czemu nie będziesz musiał tracić czasu na czekanie na kartony.

DaborPack to innowacyjna i bardzo elastyczna firma, która nie boi się nowych wyzwań i odważnie testuje nowe pomysły. Jeśli masz przemyślenia i chcesz się z nami podzielić – zapraszam.

Materiały opakowaniowe, folie, taśmy – hurtownia na Śląsku

Aby przechowywanie lub transport towarów był jeszcze bezpieczniejszy , prowadzimy również handel materiałami opakowaniowymi. Wszystkie zwiększają bezpieczeństwo przedmiotu w pudełku, więc możesz nie przeżyć, jeśli będziesz musiał przewozić towary po trudnych drogach.

Taśma klejąca. Konieczne jest uszczelnienie górnej części pudełka kartonowego. Nawet jeśli przedmiot jest ciężki, będzie stał stabilnie na ziemi – uszczelnienie blatu zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Folia stretch. Wykonany jest z poliestru metodą formowania. Odporny na przebicie i rozciągliwy, mocny. Idealny do pakowania rzeczy. Otrzymują wtedy dodatkową ochronę przed odkształceniami.

Tektura falista dwuwarstwowa walcowana. Podobnie jak folia zapewnia dodatkową ochronę. Karton dwuwarstwowy jest dość gruby, więc nawet jeśli przedmiot spadnie na ziemię, nie zostanie uszkodzony.

Folia bąbelkowa. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i oddzielić przedmioty od siebie.

Kategorie
Aktualności

Kątowniki i tuleje tekturowe

Narożniki kartonowe, profile – przeznaczone do ochrony narożników i krawędzi opakowań oraz transportowanego towaru przed uszkodzeniem. Narożniki wzmacniają ładunek na palecie. Kąty / profile mogą mieć różne szerokości, grubości i długości. Narożniki / profile mogą być w różnych kolorach, z napisami lub logo firmy. 

Narożniki ochronne są często używane w połączeniu z folią stretch lub taśmą do pakowania, aby chronić towary podczas transportu lub przechowywania. Stabilizuje opakowanie, eliminuje zmieniające się obciążenia, zapewnia dodatkowe podparcie przy ustawianiu palet jedna na drugiej, zabezpiecza produkty podczas pakowania, magazynowania i transportu, zabezpiecza przed odkształceniem i naciskiem taśmy, zwiększa stabilność i wytrzymałość wewnętrznych narożników pudeł.

 • Wykonane z kilku warstw papieru lub prasowanej tektury.
 • Brązowy kolor.
 • Łatwy i wygodny w użyciu.
 • Zajmuje mało miejsca do przechowywania.
 • Podlega recyklingowi.
 • Określone wymiary – szerokość narożnika x szerokość x grubość kartonu x  długość narożnika w mm.

Narożniki tekturowe wykonane są z prasowanej tektury w celu zabezpieczenia krawędzi produktów lub pudeł podczas transportu i magazynowania.

 • tuleje tekturowe
 • kątowniki tekturowe producent
 • carton board
 • producent kątowników
 • kątowniki tekturowe Pyskowice
 • kątowniki tekturowe Gliwice
 • kątowniki tekturowe Strzelce Opolskie
 • u profile
 • tuleja tekturowa
 • guaranteed quality
 • tuleje tekturowe cena
 • tuleje papierowe cena
 • producent tulei kartonowych
 • tektura opolska
 • tuby kartonowe Strzelce Opolskie